FRI FRAKT I SVERIGE - LIMITED EDITION - LEVERANS I SVERIGE

Allmänna Villkor

INTRODUKTION 

Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av webbsidan www.byaveklew.com. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Wicked Media AB , org. nr SE556901-2734, Sankt Eriksgatan 14, 112 39 Stockholm (kallat ”Wicked Media” eller ”vi”). 
För att kunna beställa på hemsidan måste du ha fyllt 18 år. Wicked Media AB accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Vi förbehåller oss rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). 
Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till följande villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren före du använder vår sida.

BEKRÄFTELSE 
När vi tagit emot en beställning av dig kommer vi skicka en elektronisk bekräftelse/faktura till din e-postadress som bekräftelse på ditt köp. Det är därför viktigt att du skriver in rätt e-postadress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet. Om du inte får någon bekräftelse var vänlig och kontakta oss på jonathan@wickedsociety.se

BETALNING 
Du kan välja att betala med bank-, kreditkort eller genom faktura. Köp genom faktura administreras av Klarna och den tjänsten kan endast användas av kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Wicked Media hanterar inte själv några bank- eller kreditkortsnummer.

När du betalar med Paypal på Wicked Media AB behöver du inte lämna ut dina betalningsuppgifter, utan bara skriva in din e-postadress och ditt lösenord. Om något går fel med köpet kan PayPal hjälpa dig med att få pengarna tillbaka (regler och villkor gäller). Läs mer om att betala med Paypal

BETALNING MED KORT 
Betala säkert med Visa, Amex eller MasterCard via internet. Din betalning hanteras av Ayden med säker kryptering och enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter skickas direkt till banken och kan inte läsas eller hämtas av någon annan än din bank. Wicked Media tar inte ut några extra avgifter för kortbetalningar. Däremot kan det hända att din bank tar ut en extra avgift beroende på korttyp och bank. Vid betalning med kredit- eller bankkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas av Wicked Media.

PRISER 
Alla priser som visas på Wicked Media webbplats www.byaveklew.com, är inklusive moms, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Rabattkoder kan endast användas en åt gången, dvs rabattkoder kan inte kombineras med andra rabattkoder eller erbjudanden. Om en beställning ska skickas till en leveransadress utanför EU kommer momsen att dras av på betalningssidan. Observera att om en beställning skickas till ett land utanför EU kan eventuella importtullar och skatter tillkomma, vilka debiteras när försändelsen når din leveransadress. Du är själv ansvarig för betalning av sådana importtullar och skatter. Det bör noteras att Wicked Media inte har någon kontroll över dessa avgifter, och eftersom dessa avgifter är olika för olika länder kan Wicked Media inte förutse deras storlek. Wicked Media rekommenderar att du kontaktar ditt lokala tullkontor för ytterligare information.

IMPORTTULLAR & AVGIFTER 
(GÄLLER KÖP/LEVERANSER UTANFÖR EU) 
Produkter som levereras inom EU levereras till en DDP (Delivery Duty Paid) grund, vilket innebär att alla relevanta importskatter och arbetsuppgifter kommer att ingå i den slutliga köpeskillingen. Icke-EU-länder kan vara föremål för mervärdesskatt och tullar när paketet når sin destination.

TULL UTANFÖR EU 
Eventuella tullfrågor och importtullar debiteras när paketet når destinationslandet. Ytterligare avgifter för tulldeklarering betalas av mottagaren. Vi har ingen kontroll över dessa avgifter och kan inte förutse vad de kan vara. 
Eftersom tull varierar kraftigt från land till land, är det rekommenderat att du undersöker de lokala lagarna i ditt land innan du genomför din beställning.

BESTÄLLNINGAR 
Enligt svensk distanshandel lag har du 14 dagar på dig att returnera din produkt. På grund av hygieniska skäl måste produkten vara oanvänd och i originalförpackning. Denna rätt gäller endast under förutsättning att produkten och dess originalförpackning returneras i samma skick som vid mottagandet. Om kunden utnyttjar sin rätt att returnera en produkt ska kunden kontakta Wicked Media för att få en adress att skicka produkten till. 
Kontrollera att du använder en posttjänst som försäkrar dig för värdet av varan som du återsänder och få kvitto/bevis för retur sändningen. Vi tar inte ansvar för eventuella förlorade paket. 

Du som kund står för returkostnaden vid utnyttjandet av ångerrätten. 
OBS! Vid REA och kraftigt nedsatta produkter kan du ej byta eller returnera dessa produkter. På REA-varor gäller EJ garantin. 
Om en produkt skadas under transport till kunden ska Wicked Media kontaktas inom 14 dagar för information om kompensation. 
Wicked Media förbehåller sig rätten att ändra och korrigera priser på alla beställningar, inklusive slutgiltiga köp. Om ett pris är felaktigt kan detta föranleda Wicked Media att upphäva köpet och återbetala det aktuella beloppet på bästa möjliga sätt. Detta kan göras när som helst. Kunden/beställaren är ansvarig för returkostnaden. 
Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas. 
Produkter köpta hos återförsäljare kan du inte returnera eller byta hos oss. Kontakta ditt inköpsställe för vidare instruktioner 
Endast varor du köpt på www.byaveklew.com kommer att godkännas i systemet.

GARANTI 
Er garanti gäller i 90 dagar från inköpsdatum. Garantin täcker tillverkningsfel på själva produkten. Om du vill ha en ersättningsprodukt som täcks av denna garanti kontaktar du jonathan@wickedsociety.se. I e-postmeddelandet behöver du ange namn, adress, beställningsnummer och en detaljerad beskrivning av felet samt bilder på er produkt. Skriv “reklamation av köp” som ämnesrubrik i ditt e-postmeddelande eller brev. 
Om en produkt ska bytas ut görs detta mot en produkt av motsvarande modell. Om en viss produkt utgått ur sortimentet har kunden istället rätt till återbetalning. 
Returförsändelsen betalas av Wicked Media om er produkt har drabbats av fabrikationsfel. Hittar Wicked Media inte någon av de defekter som finns beskrivna hos produkten kommer produkten att skickas tillbaka till kunden. 
Wicked Media kommer i samband med detta ta ut en avgift på 79 SEK i transportkostnad för ej godkänd reklamation. 
Garantin från Wicked Media täcker inte:

Defekter och skador på grund av vatten brand eller stöld 
Skador och fel som orsakats av användning som produkten inte är avsedd för, slarv, olyckor eller oberättigad reparation eller modifiering 
Estetiska förändringar, defekter och skador på grund av normalt slitage och ålder 
Underlåtenhet att följa skötselråd kan ogiltigförklara garantin

Denna garanti berättigar kunden till en kostnadsfri ersättningsvara i enlighet med de villkor som anges häri och inom den angivna tidsperioden, och får inte begränsa kundens lagliga rättigheter.

PRODUKTINFORMATION 
Wicked Media har rätten att ändra priser, ta extra kostnader och ändra produktinformation utan föregående meddelande därom. Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten så mycket som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel som kan förekomma på webbsidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar produktens rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn.

LEVERANSER OCH AVBESTÄLLNINGAR 
Wicked Media levererar sina produkter över hela världen. Leveranser görs i samarbete med svenska posten och dess partners i andra länder. Du har rätt att avbeställa en order och lämna tillbaka produkter genom att kontakta Wicked Media kundtjänst inom 14 dagar från att du fått produkten. Detta är dock under förutsättning att produkterna inte packats upp ur förpackningen och är i samma skick som när du mottog dem. Kostnaden och risken för att transportera varor du vill returnera till Wicked Media åläggs kunden. 
För det fall du som kund upplever att leveransen av en vara är osedvanligt försenad vilket föranleder att du inte längre vill genomföra köpet åligger det dig att göra en avbeställning. 
För det fall försändelsen redan har skickats måste kunden ta emot beställningen eller komma tillbaka som en retur till Wicked Media. 
En avbeställning är inte giltig förrän en bekräftelse har mottagits från Wicked Media via email. 
Om en produkt inte längre säljs har Wicked Media rätten att avbeställa köpet och göra en återbetalning. Wicked Media kommer att underrätta kunden om en returprodukt eller om en motsvarande produkt finns tillgänglig. 
Skulle ett paket tappas bort under leverans till mottagaren alternativt att kunden skrivit fel adress kommer en ersättningsprodukt att skickas ut om så önskas av kund. Om ett ersättningspaket också försvinner eller inte kommer fram under leverans måste minst ett av de paket som skickats komma i retur till Wicked Media innan en återbetalning genomförs.

KUNDKLAGOMÅL 
Det är viktigt att du som kund noga undersöker produkten när du tagit emot den. Om din produkt har skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av produkten upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 14 dagar.
Eventuella klagomål ska göras till Wicked Media kundtjänst jonathan@wickedsociety.se. Vänligen förse oss med ditt ordernummer, bilder och anledningen till ditt klagomål så återkommer vi med vidare instruktioner. Felaktiga produkter som återlämnas till Wicked Media ska alltjämt behandlas varsamt av kund och som om de var felfria. Oavsett orsak till retur, så är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transport. För det fall en återlämnad produkt inte har några fel kommer Wicked Media att returnera produkten till kunden. 
Om en produkt ska bytas ut så görs detta mot en vara av motsvarande modell. Om en viss produkt inte finns längre har kunden istället rätt till byte av produkt alternativt återbetalning. 
Om det uppstår en tvist mellan dig som kund och Wicked Media och vi inte lyckas lösa tvisten, kan du skicka ett klagomål till EU:s funktion om tvistlösning på nätet, Online Dispute Resolution. Mer information hittar du via följande 
länk http://ec.europa.eu/odr .

ANSVAR 
Wicked Media ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor. 
Vår ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på www.byaveklew.com är begränsad till det totala beloppet av din beställning. 
Wicked Media har inget ansvar för indirekta förluster.

FORCE MAJEURE 
Wicked Media ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom Wicked Media kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att Wicked Media eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL 
Vår webbsida kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. Wicked Media tar inget juridiskt ansvar för sådant material. För det fall du misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på webbsidan, vänligen kontakta vår kundservice.

ÄGANDERÄTT

Alla produkter förblir Wicked Media egendom tills full betalning är erlagd.

BEDRÄGERI 
Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. Wicked Media förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION 
Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbsida. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, med undantag för fall då Wicked Media självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sitt hemvist.

KLAUSULERS GILTIGHET 
Om ett eller flera av dessa villkor förklaras ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka återstående villkors giltighet.

INNEHAVARE AV RÄTTIGHETER 
De immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på www.byaveklew.com, som tillhör Wicked Media får inte användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse av Wicked Media. All användning av www.byaveklew.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke kommersiella, bruk är förbjudet utan tillåtelse av Wicked Media. 
Denna webbsida ägs exklusivt av Wicked Media. Allt material som förekommer på denna webbsida är förbehållet Wicked Media

ÄNDRINGAR 
Wicked Media förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller alternativt 14 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna.) Wicked Media rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

BOLAGSINFORMATION 
Wicked Media AB 
Sankt Eriksgatan 14 
112 39 Stockholm 
SVERIGE

Kontaktuppgifter: Wicked Media kundtjänst 
Email: jonathan@wickedsociety.se